Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-01-23 16:07:06 78.33 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas. 2024 m. 2024-04-30 14:54:19 911 KB
JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS 2023–2024 MOKSLO METŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 2024-01-23 16:07:06 172.22 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos strateginis planas 2023-2025 metams 2024-01-23 16:07:06 1.38 MB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2023 m. 2024-01-23 16:07:06 891 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-01-23 16:07:06 552 KB
2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2024-01-23 16:07:06 73.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 2024-01-23 16:07:06 871 KB
2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-01-23 16:07:06 540.5 KB
2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2024-01-23 16:07:06 72.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2024-01-23 16:07:06 887.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos strateginis veiklos planas 2020–2022 metams 2024-01-23 16:07:06 245 KB
2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2024-01-23 16:07:06 573.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2024-01-23 16:07:06 895.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2019 m. 2024-01-23 16:07:06 913.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 2024-01-23 16:07:06 676.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2017–2018 m. m. 2024-01-23 16:07:06 0.98 MB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų strateginis veiklos planas 2016–2019 metams 2024-01-23 16:07:06 342.5 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 155.42 KB
2024 gegužės mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 45.48 KB
2024 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 495 KB
2024 balandžio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos plano papildymas 2024-06-05 12:48:24 125.44 KB
2024 balandžio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 175.92 KB
2024 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 155.99 KB
2024 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 28.74 KB
2024 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 212.19 KB
2024 kovo mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 49.43 KB
2024 vasario mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 175.19 KB
2024 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 177.64 KB
2023 gruodžio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 380.89 KB
2023 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 160.45 KB
2024 sausio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 390.17 KB
2023 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 32.8 KB
2023 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 31.97 KB
2023 lapkričio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 411.42 KB
2023 m. Jurbarko švietimo centro lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 150.89 KB
2023 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos spalio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 125.5 KB
2023 rugsėjo mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 279.96 KB
2023 metų švietimo centro rugsėjo mėn. renginių planas 2024-06-05 12:48:24 86.87 KB
2023 birželio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 579 KB
2023 m. Jurbarko švietimo centro birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 93.6 KB
2023 m. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 137 KB
2023 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 177.2 KB
2023 gegužės mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 596.25 KB
2023 gegužės mėnesio švietimo centro renginių planas 2024-06-05 12:48:24 208.43 KB
2023 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 151 KB
2023 balandžio mėnesio švietimo centro renginių planas 2024-06-05 12:48:24 116.08 KB
2023 balandžio mėnesio savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 579 KB
2023 metų kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 158 KB
2023 metų vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 142.5 KB
2023 metų sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 142.5 KB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 121 KB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 145.5 KB
2022 metų birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:24 122 KB
2022 metų spalio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 130 KB
2022 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 104 KB
2021 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 114.5 KB
2022 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 127 KB
2022 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 146 KB
2022 metų kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 159.5 KB
2022 metų vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 142 KB
2021 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 115.5 KB
2021 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 96.5 KB
2022 metų sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 138 KB
2021 metų birželio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 129.5 KB
2021 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 148.5 KB
2021 metų spalio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 126 KB
2021 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 112 KB
2021 metų kovo mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 142.5 KB
2021 metų vasario mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 110 KB
2021 metų sausio mėnesio veiklos planas 2024-06-05 12:48:25 102 KB
Kiti dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m. m. 2023-02-15 01:22:31 59.5 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2022 m. 2022-12-30 19:36:44 54.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas 2021 m. 2022-12-31 12:50:40 70 KB
SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APRAŠAS 2023-2024 m.m. 166.42 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti komisijos sudėtis 151.69 KB
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS 2024-04-26 19:17:03 160.1 KB
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS 2024-04-26 19:10:08 160.83 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės 2023 metų veiklos ataskaita 2024-06-12 09:42:37 2.34 MB
Direktorės veiklos ataskaita 2022 m. 2024-06-12 09:42:37 839.61 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. 2024-06-12 09:42:37 125.5 KB
Kitos ataskaitos
JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL 2023 METŲ JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 2024 m. balandžio 25 d. Nr. T2-116 2024-04-30 14:54:19 20.45 MB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas. 2024 m. 2024-04-30 14:54:19 911 KB
2022 metų veiklos ataskaita 2024-04-30 14:54:19 187.57 KB
2021 metų veiklos ataskaita 2024-04-30 14:54:19 132.5 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2024-04-30 14:54:19 1.36 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2024-04-30 14:54:19 756.44 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2024-04-30 14:54:19 142 KB
2023 metų veiklos ataskaita 160.97 KB
Programos
Etninės kultūros bendroji programa 2023 m. 2023-10-03 19:37:37 297.57 KB
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 2017 m. 2023-10-03 19:37:37 278.68 KB
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2009 m. 2023-10-03 19:37:37 249.5 KB