Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2023–2024 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 78.33 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2023 m. 2023-09-27 17:21:49 891 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 552 KB
2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 73.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 871 KB
2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 540.5 KB
2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 72.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2023-09-27 17:21:49 887.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos strateginis veiklos planas 2020–2022 metams 2023-09-27 17:21:49 245 KB
2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2023-09-27 17:21:49 573.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2023-09-27 17:21:49 895.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2019 m. 2023-09-27 17:21:49 913.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 2023-09-27 17:21:49 676.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2017–2018 m. m. 2023-09-27 17:21:49 0.98 MB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų strateginis veiklos planas 2016–2019 metams 2023-09-27 17:21:49 342.5 KB
Dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 152 KB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 53.5 KB
Meninio, technologinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 57.5 KB
Gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 105.5 KB
Klasės vadovų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 68.5 KB
Pagalbos mokiniui specialistų, mokėtojų padėjėjų ir bibliotekininkų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-09-27 17:21:49 48 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 rugsėjo mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 279.96 KB
2023 metų Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 160.45 KB
2023 metų švietimo centro rugsėjo mėn. renginių planas 2023-09-07 19:05:58 86.87 KB
2023 birželio mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 579 KB
2023 m. Jurbarko švietimo centro birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 93.6 KB
2023 m. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 137 KB
2023 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 177.2 KB
2023 gegužės mėnesio savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 596.25 KB
2023 gegužės mėnesio švietimo centro renginių planas 2023-09-07 19:05:25 208.43 KB
2023 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 151 KB
2023 balandžio mėnesio švietimo centro renginių planas 2023-09-07 19:05:25 116.08 KB
2023 balandžio mėnesio savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto bei kitų įstaigų veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 579 KB
2023 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 158 KB
2023 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142.5 KB
2023 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142.5 KB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 121 KB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 145.5 KB
2022 metų birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 122 KB
2022 metų spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 130 KB
2022 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 104 KB
2021 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 114.5 KB
2022 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 127 KB
2022 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 146 KB
2022 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 159.5 KB
2022 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142 KB
2021 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 115.5 KB
2022 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 138 KB
2021 metų birželio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 129.5 KB
2021 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 148.5 KB
2021 metų spalio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 126 KB
2021 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 96.5 KB
2021 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 112 KB
2021 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 142.5 KB
2021 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:25 110 KB
2021 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-09-07 19:05:26 102 KB
Kiti dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m. m. 2023-02-15 01:22:31 59.5 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2022 m. 2022-12-30 19:36:44 54.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas 2021 m. 2022-12-31 12:50:40 70 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės veiklos ataskaita 2022 m. 2023-04-05 12:49:14 839.61 KB
Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. 2023-04-05 12:49:14 125.5 KB
Kitos ataskaitos
2022 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 187.57 KB
2021 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 132.5 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 1.36 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 756.44 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2023-04-05 11:55:24 142 KB
Programos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 2017 m. 2022-12-31 11:57:44 278.68 KB
Etninės kultūros bendroji programa 2012 m. 2022-12-31 11:57:44 223.79 KB
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2009 m. 2022-12-31 11:57:44 249.5 KB