Planavimo dokumentai

Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-12-29 16:30:31 552 KB
2022–2023 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2022-12-29 16:30:31 73.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2022 m. 2022-12-29 16:30:31 871 KB
2021–2022 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-12-29 16:30:31 540.5 KB
2021-2022 mokslo metų priešmokyklinio ugdymo programos ugdymo planas 2022-12-29 16:30:31 72.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2021 m. 2022-12-29 16:30:31 887.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos strateginis veiklos planas 2020–2022 metams 2022-12-29 16:30:31 245 KB
2020–2021 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų ugdymo planas 2022-12-29 16:30:31 573.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2020 m. 2022-12-29 16:30:31 895.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2019 m. 2022-12-29 16:30:31 913.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2018 m. rugsėjo – gruodžio mėn. 2022-12-29 16:30:31 676.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos metinis veiklos planas 2017–2018 m. m. 2022-12-29 16:30:31 0.98 MB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų strateginis veiklos planas 2016–2019 metams 2022-12-29 16:30:31 342.5 KB
Dorinio ugdymo, kalbų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-02-15 01:36:02 152 KB
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-02-15 01:36:09 53.5 KB
Meninio, technologinio ir fizinio ugdymo mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-02-15 01:36:16 57.5 KB
Gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-02-15 01:36:21 105.5 KB
Klasės vadovų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-02-15 01:36:27 68.5 KB
Pagalbos mokiniui specialistų, mokėtojų padėjėjų ir bibliotekininkų metodinės grupės veiklos planas 2022 m. 2023-02-15 01:36:32 48 KB
Mėnesio veiklos planai
2023 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 158 KB
2023 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-20 11:54:42 142.5 KB
2023 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-20 11:55:47 142.5 KB
2022 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 121 KB
2022 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 145.5 KB
2022 metų birželio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 122 KB
2022 metų spalio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 130 KB
2022 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 104 KB
2021 metų gruodžio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 114.5 KB
2022 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 127 KB
2022 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 146 KB
2022 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 159.5 KB
2022 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 142 KB
2022 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 138 KB
2021 metų lapkričio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 148.5 KB
2021 metų spalio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 126 KB
2021 metų rugsėjo mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 96.5 KB
2021 metų birželio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 129.5 KB
2021 metų gegužės mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 115.5 KB
2021 metų balandžio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 112 KB
2021 metų kovo mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 142.5 KB
2021 metų vasario mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 110 KB
2021 metų sausio mėnesio veiklos planas 2023-03-16 20:33:01 102 KB
Kiti dokumentai
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m. m. 2023-02-15 01:22:31 59.5 KB
Metodinės tarybos veiklos planas 2022 m. 2022-12-30 19:36:44 54.5 KB
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos mokinių pasiekimų gerinimo priemonių planas 2021 m. 2022-12-31 12:50:40 70 KB
Metinės vadovo veiklos ataskaitos
Direktorės veiklos ataskaita 2021 m. 2022-12-29 16:39:56 125.5 KB
Kitos ataskaitos
2021 metų veiklos ataskaita 2022-12-29 16:37:26 132.5 KB
2020 metų veiklos ataskaita 2022-12-29 16:37:27 1.36 MB
2019 metų veiklos ataskaita 2022-12-29 16:37:27 756.44 KB
2018 metų veiklos ataskaita 2022-12-29 16:37:28 142 KB
Programos
Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa 2017 m. 2022-12-31 11:57:44 278.68 KB
Etninės kultūros bendroji programa 2012 m. 2022-12-31 11:57:44 223.79 KB
Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa 2009 m. 2022-12-31 11:57:44 249.5 KB