Karjeros centras

KUO BŪSI UŽAUGĘS?
...Žmogus, kuris gali rinktis savo gyvenimo kelią, yra pats turtingiausias visame pasaulyje
(L. Donskis)

Karjeros koordinatorė gimnazijoje dirba

Gintarė Šimanauskienė Karjeros koordinatorė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

   

Antradienis

8.30 – 14.30

14.30-16.00 (nekontaktinės valandos)
12.00 – 12.30

Trečiadienis

   

Ketvirtadienis

   
Penktadienis    

Kontaktai

El. paštas Rašyti

Informacija

Ugdymo karjerai tikslas – sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas (žinias, gebėjimus ir nuostatas apie save, mokymosi, saviraiškos ir darbo galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą), kurios yra svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi.

 Uždaviniai

 • Skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera.
 • Plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio ir profesijų įvairovės ir kaitos supratimą.
 • Ugdyti pozityvią nuostatą mokymosi ir darbo (karjeros) atžvilgiu.
 • Skatinti mokinių gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais.
 • Išugdyti mokinių gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus.

Pagrindinės karjeros koordinatoriaus funkcijos

 • Teikti individualias ir grupines konsultacijas mokiniams karjeros klausimais.
 • Vesti ugdymo karjerai kursą ar užsiėmimus.
 • Organizuoti profesinį veiklinimą (pasitelkiant informacines sistemas ir kitas priemones – pažintinius vizitus, renginius, ekskursijas, susitikimus su švietimo įstaigų atstovais, darbdaviais ir kitais asmenimis).
 • Teikti karjeros planavimui bei vystymui (plėtojimui) reikalingą informaciją mokiniams ir kitai gimnazijos bendruomenei.
 • Supažindinti mokinius, mokytojus, tėvus su gimnazijoje teikiamomis karjeros paslaugomis, programomis, mokymo formomis, ugdomomis kompetencijomis bei mokymosi sąlygomis.
 • Supažindinti mokinius su informacija apie tos pačios ir aukštesnės pakopos studijas, švietimo teikėjus ir jų vykdomas mokymo ir studijų programas, priėmimo taisykles.
 • Supažindinti su profesinės veiklos ir užimtumo sritimis, darbo rinka ir jos pokyčių prognozėmis.
 • Organizuoti ir koordinuoti karjeros paslaugų sistemos veiklą ir plėtojimą gimnazijoje, įgyvendinti ugdymo karjerai programą.

Dokumentai

Karjeros centras Atnaujinta Dydis
Ugdymo karjerai veiklos planas 2022–2023 m. m. 2023-02-15 01:22:31 59.5 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55