Misija, vizija, filosofija

Vizija

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos vizija – moderni ir iniciatyvi Veliuonos krašto gimnazija, teikianti prieinamą ir kokybišką vidurinį išsilavinimą, orientuotą į bendrųjų žmogaus gebėjimų ugdymą, teikianti pagrindus tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi, savo veiklą grindžianti demokratiškais principais, ieškanti inovacijų ir jas įgyvendinanti.

Gimnazija yra Veliuonos krašto bendruomenės kultūros, informavimo ir konsultavimo centras.

Misija

 • Kiekvienam teikti prieinamą kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį ugdymą bei neformalųjį švietimą.
 • Sudaryti geras sąlygas skirtingų gebėjimų ir poreikių mokiniams ugdytis pagal jų galimybes ir poreikius.
 • Ugdyti pilietišką ir kūrybingą asmenybę, besimokančią visą gyvenimą ir gebančią integruotis sparčiai besikeičiančioje visuomenėje.
 • Puoselėti Veliuonos krašto kultūrinį, istorinį, tautosakinį ir literatūrinį palikimą.
 • Plėtoti partnerystės ryšius su Veliuonos krašto mokyklomis ir jų bendruomenėmis bei kitomis šalies institucijomis.
 • Grįsti savo veiklą demokratiniais principais.

Filosofija

 • Gimnazija – Vaikui, pagrindinė vertybė – Žmogus.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.30 – 13.15
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55