Gimnazijos himnas

Žodžiai mokyt. Stasio Liutvinavičiaus
Muzika mokytojo Jono Misiūno

Čia – mūsų jaunystė

Kas metai žemelė pakeičia vis rūbą, 
Papuoštą skaisčiais spinduliais,
Į šviesųjį rūmą jaunimas vis skuba
Gimtaisiais takeliais, keliais.

Čia – mūsų vaikystė,
Čia – mūsų jaunystė,
Čia – mūsų šviesi ateitis.
Žinių mums čia duoda
Ir kelią nurodo
Čia – mūsų svajonė, viltis.

Šviesos mes įgavę, žinių lobius krovę
Dienas čia praleidę linksmai,
Gimnaziją mylim – tą mokslo šventovę:
Ji mūsų antrieji namai.

Čia – mūsų vaikystė,
Čia – mūsų jaunystė,
Čia – mūsų šviesi ateitis.
Žinių mums čia duoda
Ir kelią nurodo
Čia – mūsų svajonė, viltis.

Ir knygos, ir darbas kas dieną mus lydi,
Ir auga šviesi pamaina.
Ką mūsų švietėjai jaunimui pasėjo,
Tuo puošis sena VELIUONA.

Čia – mūsų vaikystė,
Čia – mūsų jaunystė,
Čia – mūsų šviesi ateitis.
Žinių mums čia duoda
Ir kelią nurodo
Čia – mūsų svajonė, viltis.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
6. 13.25 – 14.10
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55