Veiklos sritys

Gimnazijos veiklos sritis – švietimas. kodas 85

Gimnazijos švietimo veiklos rūšys:

 • pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

Kitos veiklos rūšys:

 • ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;
 • priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;
 • pradinis ugdymas, kodas 85.20;
 • pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;
 • kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
 • kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;
 • švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

 • nuosavo arba nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;
 • bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01;
 • muziejų veikla, kodas 91.02;
 • vaikų poilsio stovyklų ir ekskursijų organizavimo veikla, kodas 55.20.20.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55