Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Gimnazijos ugdymo turinio atnaujinimo (UTA)  darbo grupės sudėtis

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Jūratė Mickuvienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Grupės vadovė
2. Rasa Birmanaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja Narė
3. Ona Gudžiūnienė Matematikos mokytoja, Gamtos, tiksliųjų mokslų ir informacinių technologijų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Narė
4. Svietlana Mickuvienė Socialinė pedagogė, Pagalbos mokiniui specialistų, mokytojų padėjėjų ir bibliotekininkų metodinės grupės pirmininkė Narė
5. Loreta Pocienė Pradinio ugdymo mokytoja Narė
6. Nadezda Tikhomirova Užsienio kalbos (anglų) mokytoja Narė

Pasirengimas ugdymo turinio atnaujinimui.

 Nuoroda į atnaujintas BP

Dokumentai

Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) Atnaujinta Dydis
Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas 2022 m. 2022-12-29 13:25:11 61.5 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55