Darbo užmokestis

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Informacija apie darbo užmokestį

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. vidutinis metinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

2413

2647

3039

2.

Mokytojas

23,68

1720

1874

1809

3.

Auklėtojo padėjėjas

2,0

905

980

1087

4.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas

3,64

1507

1661

1803

5.

Pastatų priežiūros darbininkas

2,0

759

779

840

6.

Naktinis sargas

4,25

1021

1062

1175

7.

Valytojas

7,65

742

779

840

8.

Inžinierius kompiuterininkas

2,0

1018

1067

1087

Informacija apie darbo užmokestį už 2022 m. III ketvirtį

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Pareigybė

Etatų skaičius

2022 metų III ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui

1,5

2505

Mokytojai

23,68

1693

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai

3,64

1502

Pastatų priežiūros darbininkai

2,00

730

Naktiniai sargai

4,25

1025

Valytojos

7,65

730

Inžinierius-kompiuterininkas

2,0

1032

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55