Darbo užmokestis

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Informacija apie darbo užmokestį

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Pareigybė

Etatų skaičius

2024 metų I ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui   

1,5

3357

Mokytojai

20,60

1985

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                       

3,20

1758

Pastatų priežiūros darbininkai

2,00

889

Naktiniai sargai              

2,25

1306

Valytojos

 

6,65

917

Inžinierius-kompiuterininkas

1,50

1089

Pareigybė 

Etatų skaičius 

2023 metų IV ketv. vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) 

2023 metų vidutinis metinis bruto darbo užmokestis (Eur) 

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui     

1,5 

3102 

3045 

Mokytojai 

20,60 

2079 

1920 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai                         

3,20 

1870 

1873 

Pastatų priežiūros darbininkai 

2,00 

1044 

894 

Naktiniai sargai                

2,25 

1233 

1204 

Valytojos 

 

6,65 

860 

845 

Inžinierius-kompiuterininkas  

1,50 

1003 

1066 

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Informacija apie darbo užmokestį

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

3003

2.

Mokytojas

22,65

1913

3.

Auklėtojo padėjėjas

2,0

1205

4.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas

2,76

1880

5.

Pastatų priežiūros darbininkas

2,0

852

6.

Naktinis sargas

3,25

1175

7.

Valytojas

7,07

840

8.

Inžinierius kompiuterininkas

1,83

1089

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

3035

2.

Mokytojas

23,68

1879

3.

Auklėtojo padėjėjas

2,0

1188

4.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas

3,64

1940

5.

Pastatų priežiūros darbininkas

2,0

840

6.

Naktinis sargas

4,25

1234

7.

Valytojas

7,65

840

8.

Inžinierius kompiuterininkas

2,0

1086

Ataskaitą sudarė:

Vyr. buhalterė  Irena Antanaitienė

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. vidutinis metinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

2413

2647

3039

2.

Mokytojas

23,68

1720

1874

1809

3.

Auklėtojo padėjėjas

2,0

905

980

1087

4.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas

3,64

1507

1661

1803

5.

Pastatų priežiūros darbininkas

2,0

759

779

840

6.

Naktinis sargas

4,25

1021

1062

1175

7.

Valytojas

7,65

742

779

840

8.

Inžinierius kompiuterininkas

2,0

1018

1067

1087

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55