Darbo užmokestis

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Informacija apie darbo užmokestį

Darbo užmokestis skaičiuojamas 1 etatui

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

3003

2.

Mokytojas

22,65

1913

3.

Auklėtojo padėjėjas

2,0

1205

4.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas

2,76

1880

5.

Pastatų priežiūros darbininkas

2,0

852

6.

Naktinis sargas

3,25

1175

7.

Valytojas

7,07

840

8.

Inžinierius kompiuterininkas

1,83

1089

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

3035

2.

Mokytojas

23,68

1879

3.

Auklėtojo padėjėjas

2,0

1188

4.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas

3,64

1940

5.

Pastatų priežiūros darbininkas

2,0

840

6.

Naktinis sargas

4,25

1234

7.

Valytojas

7,65

840

8.

Inžinierius kompiuterininkas

2,0

1086

Ataskaitą sudarė:

Vyr. buhalterė  Irena Antanaitienė

 

Eil. Nr.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2022 m. vidutinis metinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) (neatskaičius mokesčių už 1 etatą)

1.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,5

2413

2647

3039

2.

Mokytojas

23,68

1720

1874

1809

3.

Auklėtojo padėjėjas

2,0

905

980

1087

4.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogas

3,64

1507

1661

1803

5.

Pastatų priežiūros darbininkas

2,0

759

779

840

6.

Naktinis sargas

4,25

1021

1062

1175

7.

Valytojas

7,65

742

779

840

8.

Inžinierius kompiuterininkas

2,0

1018

1067

1087

 

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55