Ugdymo organizavimas

Priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas

 1. Ugdomosios veiklos laikotarpis – 164 dienų. Veikla pradedama 2022 m. rugsėjo 1 d. ir baigiama 2023 m. gegužės 30 d.
 2. Ugdytinių atostogos 2022–2023 mokslo metais:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens atostogos

2022–10–31

2022–11–03

2022–10–31

2022–11–04

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022–12–27

2023–01–06

Žiemos atostogos

2023–02–13

2023–02–17

2023–02–15

2023–02–17

Pavasario (Velykų) atostogos

2023–04–11

2023–04–14

Papildomos atostogos:

Atostogos prasideda

Atostogos baigiasi

2023–03–13

2023–03–17

 1. Priešmokyklinio ugdymo grupė dirba 5 dienas per savaitę.
 2. Kasdieninės veiklos trukmė gimnazijoje – 9 valandos, Juodaičių skyriuje – 4 valandos.

Veikla priešmokyklinio ugdymo grupėje pradedama 8.00 val., baigiama 17.00 val. Juodaičių skyriuje 8.00 val., baigiama 12.00 val.

Pradinio, pagrdininio ir vidurinio ugdymo proceso organizavimas

 1. Mokslo metų pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.
 2. Ugdymo organizavimas 2022–2023 mokslo metais (Ugdymo plano priedas Nr. 12).
  1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2022 m. rugsėjo 1 d.
  2. ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 ugdymo dienos, 5-8, IG-IIG klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IIIG klasės mokiniams – 180, IVG klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų.
  3.  ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:
Atostogos Data

Rudens atostogos

2022 m. spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 m. sausio 6 d.

Žiemos atostogos

2023 m. vasario 13 d. – vasario 17 d.

Pavasario (Velykų) atostogos

2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.

 1. Ugdymo procesas skirstomas į trumpesnės trukmės laiko periodus -  pusmečius. Pusmečių trukmė:

Pusmečiai

Pradžia

Pabaiga

I pusmetis

2022 m. rugsėjo 1 d.

2023 m. sausio 20 d.

II pusmetis

2023 m. sausio 23 d.

Ugdymo proceso pabaiga

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. 1–4 klasių mokiniams ugdymo procesas baigiasi 2023 m. birželio 8 d. 5–8 ir IG-IIG klasių mokiniams – 2023 m. birželio 22 d., IIIG klasės – 2023 birželio 15 d. Atostogų pradžią nustatė gimnazijos vadovas, suderinęs su gimnazijos taryba (Gimnazijos tarybos posėdžio 2022-06-07 protokolas Nr. M1-5). Vasaros atostogos trunka iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55