Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

SVEIKATA BRANGIAUSIAS TURTAS
Pamokų metu gimnazijoje dirba sveikatos priežiūros specialistė, todėl nesivaržykite ir drąsiai kreipkitės.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste gimnazijoje dirba

Vilija Veverskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Darbo stažas sveikatos sistemoje: 36 m.

Darbo laikas

 

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

 

 

Antradienis

8.00 – 14.30
14.30-17.00 (nekontaktinės valandos)

 

 12.00-12.30 val.

Trečiadienis

 8.00 – 14.30
14.30-17.00 (nekontaktinės valandos)

  12.00-12.30 val.

Ketvirtadienis

8.00 – 1430
14.30-17.00 (nekontaktinės valandos)

 

  12.00-12.30 val.

Penktadienis

 

 

*nekontaktinės darbo valandos darbuotojui skirtos planuoti ir vertinti savo veiklą, tvarkyti veiklos dokumentus, rengti ataskaitas, rekomendacijas ar rengti sveikatingumo veiklos programas (projektus). Esant mokyklos administracijos poreikiui ar kitoms būtinoms aplinkybėms, nekontaktinės valandos gali būti prilyginamos kontaktinėms valandoms.

Kontaktai Telefonas +37068696525

El. paštas vilijawww@gmail.com
El. paštas Rašyti

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas atlieka šias funkcijas

 • Renka, kaupia ir analizuoja duomenis apie Mokinių sveikatos būklę.
 • Pateikia pedagogams asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijas dėl Mokinių sveikatos bei koordinuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.
 • Teikia išvadas ir pasiūlymus dėl mokinių sveikatos būklės Mokyklos bendruomenei (ne rečiau kaip 1 kartą per metus).
 • Su bent vienu Mokinio, pradėjusio lankyti Mokyklą ir ugdomo pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, tėvu (globėju, rūpintoju) aptaria Mokinio sveikatos stiprinimo ir saugos poreikį, o kitų Mokinių – pagal poreikį.
 • Mokyklos aplinkoje identifikuoja visuomenės sveikatos rizikos veiksnius.
 • Teikia siūlymus dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įtraukimo į Mokyklos strateginius veiklos planus Mokyklos administracijai (ne rečiau kaip vieną kartą per metus).
 • Organizuoja mokinių sveikatos stiprinimo priemonių ir Mokyklos aplinkos sveikatinimo priemonių įgyvendinimą ir įgyvendinti jas pagal kompetenciją.
 • Dalyvauja planuojant ir įgyvendinant sveikatos ugdymo bendrąją programą ar kitą sveikatos ugdymo veiklą Mokykloje.
 • Teikia ir (ar) koordinuoja pirmosios pagalbos teikimą Mokykloje.
 • Tikrina mokinių asmens higieną.
 • Konsultuoja Mokyklos ar maitinimo paslaugų teikėjų darbuotojus, atsakingus už mokinių maitinimą, sveikos mitybos ir maisto saugos klausimais.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55