Ikimokyklinis ugdymas

Už ikimokyklinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Rasa Birmanaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.15 – 10.20
11.10 – 12.00
12.30 – 14.20

12.00 – 12.30

Antradienis

 

8.00 – 12.00
13.15 – 15.15

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 9.00

(1 valanda nuotolinis darbas)

 

Ketvirtadienis

8.00 – 9.15
15.05 – 16.05

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 12.00
12.30 – 15.30
12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 447 42 782

El. paštas Rašyti

Apie ikimokyklinį ugdymą

Grupėje sukurta aplinka saugi, skatinanti žaisti siužetinius, vaidmeninius, stalo žaidimus. Žaidimų pagalba kuriami vaikų tarpusavio santykiai. Tenkindami prigimtinį vaiko poreikį žaisti, sudarome galimybę vaikams rinktis veiklas, jų trukmę, draugus, priemones. Auklėtojos aktyviai dalyvauja žaidimuose, suteikdamos vaikams pasirinkimo laisvę ir tuo pat metu skirdamos dėmesį ir ugdymo procesui. Vaikų saviraiška ugdoma ir individualios veiklos metu.

Grupėje ugdomi vaikai nuo 2 iki 5 metų.

Atsižvelgiant į vaikų grupės savitumą, pasiekimų bei gebėjimų lygį, numatomi ugdymo prioritetai

 • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, atskleisti jo gebėjimus, puoselėti individualybę.
 • Ugdymo aplinką pritaikyti tyrinėjimo ir mokymosi žaidžiant veikloms.
 • Puoselėti individualias vaiko fizines galias – skatinti vaiko fizinį vystymą(si) ir aktyvumą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55