Tradiciniai renginiai

Gimnazijos renginių planas 2023 m.

Eil.
Nr.

Veiklos turinys

Data

Atsakingas

1.

Akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

2023 m. sausio mėn.

Istorijos mokytojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, klasių vadovai

2.

Rytmetys „Atsisveikinimas su eglute. Trys karaliai“

2023 m. sausio mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

3.

Projektas „Seku seku pasaką“

2023 m. sausio mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

4.

Pamokų ciklas, skirtas Vasario 16-ajai – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti

2023 m. vasario mėn

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Mokinių parlamentas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

5.

Vaikų ir tėvų kūrybinių darbų paroda ,,Gražiausios Lietuvos spalvos”

2023 m. vasario mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

6.

Šimtadienio šventė

2023 m. vasario mėn.

IIIG ir IVG klasių vadovai,

IIIG klasių mokiniai

7.

Renginys, skirtas Gimtosios kalbos dienai, „Skaitome vaikams“

2023 m. vasario mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

8.

Pamoka ,,Didžiuojuosi, kad kalbu lietuviškai”, skirta tarptautinei Gimtosios kalbos dienai

2023 m. vasario mėn.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

9.

Renginys, skirtas Kovo 11-ajai paminėti, ,,Tėvynė – viena“

2023 m. kovo mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Mokinių parlamentas, istorijos mokytojai

10.

Projektas „Sveikatos kodas“, skirtas Kovo 11-ajai paminėti

2023 m. kovo mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

11.

Integruotų pamokų ciklas, skirtas Knygnešio dienai paminėti

2023 m. kovo mėn.

Istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, jaunųjų kraštotyrininkų būrelis, logopedas, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

12.

Renginys, skirtas Žemės dienai

2023 m. kovo mėn.

Gamtos mokslų mokytojai, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, 8 klasės mokiniai

13.

Menų ir amatų diena.

Pavasario mugė

2023 m. balandžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailės, muzikos ir technologijų mokytojai, klasių vadovai, IIG klasės mokiniai

14.

Rytmetys „Pas Velykų bobutę“.

2023 m. balandžio mėn.

Dorinio ugdymo ir pradinių klasių mokytojai, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai

15.

Tarptautinė jaunimo solidarumo diena

2023 m. balandžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Mokinių parlamentas

16.

Aplinkos švarinimo akcija

„Darom 2021“

2023 m. balandžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Mokinių parlamentas, klasių vadovai

17.

Šventė „Tau, mamyte!“

2023 m. gegužės mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

18.

Europos egzaminas

2023 m. gegužės mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytojai

19.

Paskutinio skambučio šventė

2023 m. gegužės mėn.

IIIG ir IVG klasių vadovai,

IIIG klasių mokiniai

20.

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas, skirtas Juozo Lukšos Daumanto metams paminėti

2023 m. gegužės mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytojai

22.

Atsisveikinimo su darželiu šventė „Likite sveiki, žaislai, aš išeinu“

2023 m. birželio mėn.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai

23.

Gedulo ir vilties dienos minėjimas, skirtas pirmųjų trėmimų 80-mečiui

2023 m. birželio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytojai

24.

Šventė vaikų gynimo dienai „Vaikyste, nusijuok“

2023 m. birželio mėn.

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogai

25.

Gimnazijos mokslo metų užbaigimo šventė

2023 m. birželio mėn.

Administracija

26.

Brandos atestatų įteikimo šventė

2023 m. liepos mėn.

Administracija, IVG klasės vadovas

27.

Mokslo metų pradžios šventė.

2023-09-01

Administracija

28.

Sveiki sugrįžę į darželį

2023-09-01

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo auklėtojai ir pedagogai

29.

Vytauto Didžiojo karūnavimo diena

2023 m. rugsėjo mėn.

PU pedagogai, pradinių klasių, istorijos mokytojai, jaunųjų šaulių būrelis

30.

Europos kalbų diena

2023-09-27

Lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio (anglų, rusų, vokiečių) kalbų mokytojai

31.

Gimnazistų krikštynos

2023 m. spalio mėn.

IVG klasės vadovas, I-IIIG klasių mokiniai

32.

Projektas „Dėdė Rudenėlis“

2023 m. spalio mėn.

Pradinio ugdymo mokytojai

33.

Šventė „Rudenėlio linksmybės“

2023 m. spalio mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

34.

Vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Rudenėlio spalvos“

2023 m. spalio mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

35.

Mokytojo dienos šventė

2023 m. spalio mėn.

IVG klasių mokiniai, Mokinių parlamentas

36.

Akcija „Nepalikime nesutvarkyto kapo“

2023 m. spalio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinio ugdymo mokytojai, Mokinių parlamentas

37.

Akcija „Kodėl žiba tiek žvakelių? Vėlinės“

2023 m. spalio mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

38.

Konstitucijos dienai skirtas renginys

2023 m. spalio mėn.

Pilietiškumo pagrindų mokytoja

39.

Pilietinė iniciatyva, skirta Tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti

2023 m. lapkričio mėn.

Socialinis pedagogas, dorinio ugdymo (etika) mokytoja, 7-os klasės mokiniai

40.

Lietuvos kariuomenės dienos paminėjimas

2023 m. lapkričio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, istorijos mokytojai, jaunųjų šaulių būrelis, pilietiškumo pagrindų mokytoja

41.

Pyragų diena

2023 m. lapkričio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Mokinių parlamentas

42.

Akcija, skirta AIDS dienai

2023 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, socialinis pedagogas, dorinio ugdymo (etika) mokytoja 

43.

Gruodžio 10-oji – žmogaus teisių diena

2023 m. gruodžio mėn.

Pilietiškumo pagrindų mokytoja

44.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių, jų tėvų ir darželio darbuotojų bendras projektas „Atbėga elnias devyniaragis“

2023 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogai

45.

Antikorupcijos savaitei skirti renginiai

2023 m. gruodžio mėn.

Pilietiškumo pagrindų mokytoja

46.

Advento vakaronė

2023 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai, būrelių vadovai

47.

Akcija „Dovanojam gerumą“

2023 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinio ugdymo mokytojai, socialinis pedagogas

48.

Išvyka – koncertas į Seredžiaus senelių globos namus

2023 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dorinio ugdymo, muzikos mokytojai

49.

Šventė „Kalėdų senelio belaukiant“

2023 m. gruodžio mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

50.

Projektas „Kalėdų belaukiant“

2023 m. gruodžio mėn.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinio ugdymo mokytojai, klasių vadovai

51.

Vaikų ir tėvelių kūrybinių darbų paroda „Stebuklo belaukiant“

2023 m. gruodžio mėn.

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai

52.

Karjeros dienos. Susitikimų su įžymiais žmonėmis,  aukštųjų mokyklų ir kolegijų bei įvairių profesijų atstovais organizavimas

2023 m.

sausio-birželio mėn.; rugsėjo-gruodžio mėn. (pagal poreikį ir galimybes)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, klasių vadovai, būrelių vadovai

53.

Būrelių renginiai (pagal būrelių veiklos planus)

2023 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

Būrelių vadovai

54.

Dalyvavimas rajoniniuose bei respublikiniuose konkursuose, renginiuose, varžybose

2023 m. sausio-birželio mėn.;

2023 m. rugsėjo-gruodžio mėn.

(pagal mėnesio planus)

Direktoriaus pavaduotojai ugdymui, mokytojai

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
3. 10.20 – 11.05
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55