Laisvos darbo vietos

Kviečiame dalyvauti atrankoje priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigoms užimti Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje.

Konkursas vykdomas pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą patvirtintą LR švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pareigybė: Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

Darbo krūvis: 0,42 etato, 15,12 val. per savaitę

Pareiginės algos koeficientas: 7,99-10,45

Darbo sutarties rūšis: neterminuota

Atrankos būdas: pokalbis

 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 • turėti įgijęs išsilavinimą, atitinkantį Švietimo įstatymo reikalavimus, mokytojų kvalifikacijai aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro reikalavimus;
 • ikimokyklinio ugdymo pedagogo kvalifikacinę kategoriją arba (ir) pradinių klasių mokytojo kvalifikaciją ir papildomai išklausęs priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • žinoti ir išmanyti kaip naudotis informacinėmis technologijomis, turėti Visuotinio kompiuterinio raštingumo standarto reikalavimus patvirtinantį dokumentą.

 

Pretendentas privalo pateikti:

 • Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 • Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją.
 • Gyvenimo aprašymą (CV).
 • Kitus kvalifikaciją ir patirtį patvirtinančius dokumentus.

 

Dokumentai priimami Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje nuo 8.00 iki 16.00 val. (pietų pertrauka 12.00-13.00), adresu Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona arba elektroniniu paštu: rastine@veliuona.jurbarkas.lm.lt

 

Pokalbiai su pretendentais vyks spalio 3 dieną, nuo 10 val. direktoriaus kabinete.

Informuojame, kad 2023 m. liepos 13 d. skelbiamas konkursas Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti.

Pridedama:

1. Konkurso Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti skelbimas.

2. Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus pareigybės aprašymas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55