Mokytojai

Mokytojų sąrašas

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

Kontaktinė informacija

Priešmokyklinio, pradinio ugdymo mokytojai

Virginija Masaitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Mokytoja - virmas714@gmail.com
Genovaitė Jokubauskienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 2 kl. genovaite20@gmail.com
Daiva Jurevičienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 4 kl. jureviciene.d@gmail.com
Loreta Pocienė Pradinio ugdymo mokytoja Mokytoja metodininkė 1 kl. loretapoc@gmail.com
Daiva Stankūnienė Pradinio ugdymo mokytoja Vyresnioji mokytoja 3 kl. stank.daiva@gmail.com

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Jolanta Lukenskaitė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vyresnioji mokytoja 7 kl. jolanta.masiotiene@gmail.com
Jovita Mišeikienė Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Mokytoja metodininkė - jovimiseikiene@gmail.com

Užsienio kalbų mokytojai

Daina Mačiukūnienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - dainnam@gmail.com
Nadezda Tikhomirova Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IIIg kl. nadezda.tikhomirova79@gmail.com
Asta Daiva Morkūnienė Rusų ir vokiečių kalbų mokytoja Vyresnioji mokytoja 8 kl. daiva.asta@gmail.com

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Ona Gudžiūnienė Matematikos mokytoja Mokytoja ekspertė - gudziuniene.o@gmail.com
Laimutė Šukauskienė Matematikos, informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė 5 kl. sukauskiene@gmail.com

Gamtos mokslų mokytojai

Ugnė Beinarytė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė - ugne.beinar@gmail.com
Vidmantas Straukas Chemijos mokytojas Mokytojas metodininkas - stvidas@gmail.com
Jūratė Mickuvienė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė - jurate.mickuviene@gmail.com
Rita Ramonaitė Gamtos ir žmogaus mokytoja Vyresnioji mokytoja - ramonaiterita@gmail.com

Socialinių mokslų mokytojai

Loreta Grygelienė Geografijos mokytoja Mokytoja metodininkė IVg kl. loretikeg@yahoo.com
Rolanas Rulevičius Istorijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas Vyresnysis mokytojas - rolanasr@gmail.com
Rasa Klasauskaitė Etikos, pilietiškumo pagrindų mokytoja Vyresnioji mokytoja 6 kl. rklasauskaite@gmail.com
Diana Stanišauskaitė Dorinio ugdymo (tikyba) mokytoja Mokytoja - diana0407@yahoo.de

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Raimondas Andrikis Technologijų, žmogaus saugos mokytojas

Vyresnysis mokytojas

  raimondeim@gmail.com
Loreta Grygelienė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja IVg kl. loretikeg@yahoo.com
Rasa Birmanaitė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė - rasa.birmanaite@gmail.com
Dalia Gineitė Dailės, fotografijos mokytoja Mokytoja metodininkė - dalia@moliomintys.eu
Olga Yurenene Muzikos mokytoja Vyresnioji mokytoja - olga.jureniene@gmail.com
Žilvinas Stankūnas Fizinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas - zstankunas@gmail.com
Kitos srities mokytojai
Vilė Greičiuvienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja   - vile.greiciuviene@gmail.com
Jūratė Ordinienė Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Mokytoja - jordiniene@gmail.com
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
5. 12.30 – 13.15
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55