Darbuotojai

Techninis aptarnaujantis personalas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kontaktinė informacija
Darbo telefonas/el. paštas

1. Živilė Lukoševičiūtė - Aleksandravičienė Dietistė

(8 447) 42 788

Zivile1987@gmail.com

2. Vytautas Jonas Bartuševičius Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas (8 447) 42 782
3. Alvydas Gudžiūnas Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas, elektrikas, kiemsargis (8 447) 42 782
4. Vilma Bersėnienė Inžinierė programuotoja (8 447) 44 135
5. Vidas Mickus Inžinierius programuotojas (8 447) 42 782
6. Irena Dargužienė Auklėtojo padėjėja (8 447) 42 788
7. Vilma Šimkienė Auklėtojo padėjėja (8 447) 42 788
8. Danguolė Skridlienė Auklėtojo padėjėja, valytoja

(8 447) 42 788

danguole.skridliene@gmail.com

9.

Dangira Janulaitienė Mokytojo padėjėja (8 447) 42 788
10. Reda Mačėnienė Mokytojo padėjėja (8 447) 42 782
11. Simona Sakienė Mokytojo padėjėja (8 447) 44 135
12. Irena Skridulienė Mokytojo padėjėja  
13. Gailutė Vilčinskienė Mokytojo padėjėja (8 447) 42 782

14.

Julijonas Jokubauskas

Sargas

(8 447) 42 782
15. Antanas Stakauskas Sargas

(8 447) 42 782

antstak@gmail.com

16. Rimanta Vyturienė Sargė (8 447) 44 135
17. Rimantas Šliužas Ūkvedys, sargas (8 447) 44 135
18. Lilija Adomaitienė Valytoja (8 447) 42 782
19. Jūratė Šafikovienė Valytoja

(8 447) 42 782

j.safikoviene@gmail.com

20. Daiva Stulgaitienė Valytoja (8 447) 42 782
21. Edita Šulcienė Valytoja

(8 447) 42 782

edita.ulciene@gmail.com

22. Aušra Skridlienė Valytoja (8 447) 44 135
23. Jūratė Laurinavičiūtė Valytoja (8 447) 42 782
24. Nijolė Karosienė Valytoja, budėtoja (8 447) 42 782
25. Janina Mauzienė Kiemsargė, skalbėja, valytoja (8 447) 42 782
26. Rasa Remeikienė Kiemsargė, auklėtojo padėjėja, valytoja (8 447) 42 788
27. Birutė Šliužienė Kiemsargė (8 447) 44 135
28. Kęstutis Mockus Vairuotojas (8 447) 42 782
29. Ilona Petrauskienė Virėja (8 447) 42 788
30. Birutė Pesienė Bibliotekininkė, mokytojo padėjėja (8 447) 44 135
31. Rita Ramonaitė Bibliotekininkė, laborantė

(8 447) 42 782

ramonaiterita@gmail.com

32. Laimutė Skridlienė Budėtoja

(8 447) 42 782

petkutelaimute@gmail.com

Pareigybės aprašymai

Techninio personalo pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas 2023-01-20 22:24:06 202.86 KB
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas 130.58 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 128.73 KB
Darbininko pareigybės aprašymas 128.62 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 201.22 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 128.31 KB
Mokyklinio autobuso vairuotojo pareigybės aprašymas 131.26 KB
Maitinimo organizatoriaus pareigybės aprašymas 129.56 KB
Sandėlininko pareigybės aprašymas 141.8 KB
Sargo pareigybės aprašymas 127.6 KB
Skalbėjo pareigybės aprašymas 128.53 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 128.7 KB
Virėjo pareigybės aprašymas 204.95 KB
Inžinieriaus programuotojo pareigybės aprašymas 141.11 KB
Bibliotekos darbuotojo pareigybės aprašymas 205.17 KB
Ūkvedžio pareigybės aprašymas 283.19 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55