Priėmimas į gimnaziją

Prašymai ugdytis/mokytis Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje priimami nuo kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d.

Visus reikiamus dokumentus galima siųsti el. paštu rastine@veliuona.jurbarkas.lm.lt

Siunčiamas atitinkamos formos prašymas ir kiti dokumentai gali būti patvirtintas elektroniniu parašu arba pasirašytas  ranka ir nuskenuotas arba nufotografuotas.

Prašymai priimami gimnazijos raštinėje darbo dienomis 8.00-16.30 val.

Informacija telefonu (8 447) 42782.

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas (pildomas vietoje). 
 2. Vaiko asmens dokumento (gimimo liudijimo, paso ar tapatybės kortelės) kopija;
 3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas (keičiantiems mokyklą);
 4. Medicininė pažyma.

Ugdytinių ir mokinių priėmimas į Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnaziją vykdomas vadovaujantis priėmimo į rajono savivaldybės ugdymo įstaigas tvarkų aprašais:

Aktuali informacija

Į Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos ikimokyklinio ugdymo grupę priimami vaikai nuo 2 metų amžiaus.

Vaiko  tėvai  (globėjai,  rūpintojai)  kiekvienais kalendoriniais metais, nuo kovo 1 d. iki balandžio 30 d., turi patvirtinti, kad vaikas lankys ugdymo įstaigą prašyme nurodytu laiku. Prašymą galima patvirtinti: siunčiant užpildytą patvirtinimo formą elektroniniu laišku, registruotu laišku arba atvykus į ugdymo įstaigą.

Informacija telefonu (8 447) 42 788, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Birmanaitė (tel. +370660652187).

Rasa Birmanaitė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas

Pietūs

Pirmadienis

9.15 – 10.20
11.10 – 12.00
12.30 – 14.20

12.00 – 12.30

Antradienis

 

8.00 – 12.00
13.15 – 15.15

12.00 – 12.30

Trečiadienis

8.00 – 9.00

(1 valanda nuotolinis darbas)

 

Ketvirtadienis

8.00 – 9.15
15.05 – 16.05

12.00 – 12.30

Penktadienis 8.00 – 12.00
12.30 – 15.30
12.00 – 12.30

Kontaktai Telefonas 8 447 42 782

El. paštas Rašyti

Dokumentai

Priėmimas į gimnaziją Atnaujinta Dydis
Individualus ugdymo planas 2023-05-27 09:19:46 60.5 KB
Sprendimas dėl priėmimo į Jurbarko rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2023-05-27 09:19:46 35.45 KB
Prašymas dėl priėmimo į 1 klasę 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl priėmimo į 5 klasę 2023-05-27 09:19:46 35.5 KB
Prašymas dėl priėmimo į 11 klasę 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl atleidimo nuo pamokos 2023-05-27 09:19:46 29 KB
Prašymas dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupę 2023-05-27 09:19:46 27 KB
Prašymas dėl priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę 2023-05-27 09:19:46 27.5 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pradinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 32 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 35 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis pagal vidurinio ugdymo programą 2023-05-27 09:19:46 25 KB
Prašymas dėl priėmimo mokytis 2023-05-27 09:19:46 35 KB
Prašymas pateisinti nelankymo dienas PU ir IU grupės ugdytiniams 2023-05-27 09:19:46 28.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (14 -16m.) 2023-05-27 09:19:46 30 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (iki 14 m.) 2023-05-27 09:19:46 29.5 KB
Prašymas dėl dorinio ugdymo pasirinkimo (vyresni nei 16m.) 2023-05-27 09:19:46 28.5 KB
Prašymas dėl pirmos užsienio kalbos mokymo 2023-05-27 09:19:46 29 KB
Prašymas dėl antros užsienio kalbos mokymo 2023-05-27 09:19:46 29 KB
DĖL UGDYTINIŲ/MOKINIŲ PRIĖMIMO Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES, 1-4, 5-8 IR I-IV GIMNAZIJOS KLASES KOMISIJOS SUDARYMO 109.97 KB

Atnaujinta: 2024-06-08
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55