Sporto projektas

Sporto įrenginių atnaujinimas ir pritaikymas Veliuonos krašto bendruomenei

Baigtas įgyvendinti Sporto rėmimo fondo lėšomis remiamas projektas

„Sporto įrenginių atnaujinimas ir pritaikymas Veliuonos krašto bendruomenei“

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija įgyvendino LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sporto rėmimo fondo lėšomis finansuotą, prisidedant  Jurbarko r. savivaldybei, projektą „Sporto įrenginių atnaujinimas ir pritaikymas Veliuonos krašto bendruomenei“. Įgyvendinto projekto pagrindinis tikslas – atnaujinti gimnazijos sporto bazę, padaryti ją patrauklesnę ne tik vaikams, bet ir miestelio bendruomenės suaugusiesiems nariams,  paskatinti juos fiziškai aktyviai leisti laisvalaikį.

Už projekto pinigus buvo įsigyta švieslentė, kuri yra pakabinta sporto salėje, kurioje treniruojasi mokinių ir bendruomenės komandos, vyksta varžybos. Taip pat nupirkti trys lauko treniruokliai ir pastatyti prie sporto aikštelės, bei du gimnastikos komplektai.  Įsigytas paplūdimio tinklinio tinklas, krepšinio, tinklinio ir futbolo kamuolių, krepšinio lankai, futbolo vartų tinklas.  Prie sporto aikštyno atnaujinta aplinka: pastatyti suoleliai, šiukšlių dėžės, įrengtas dviračių stovas. Pagražėjo infrastruktūra, kuri yra prieinama kiekvienam Veliuonos miestelio gyventojui.

 Atnaujinus sporto įrenginius, įsigijus daugiau sportinio inventoriaus pastebimai suaktyvėjo jaunų šeimų, vaikų ir suaugusiųjų sportinė veikla, sumažėjo socialinė atskirtis, sustiprėjo bendruomeniškumas. Veliuonos krašto bendruomenės žmonės, Samariečių Veliuonos dienos centrą lankantys vaikai, jaunimas, vyresnio amžiaus žmonės, neįgalūs asmenys dalyvavo sportinėje veikloje, pagal sutartinai sudarytus grafikus ir individualiai jiems patogiu laiku.

Pasibaigus projekto įgyvendinimui Veliuonos krašto gyventojai ir toliau galės naudotis sportine įranga neatlygintinai.

Projekto įgyvendinimo grupė

2020-11-03

Gyvenimą sulėtinęs karantinas pristabdė  ir  gimnazijoje vykdomo Sporto projekto ,, Sporto įrenginių atnaujinimas ir pritaikymas Veliuonos krašto bendruomenei“ veiklas. Kovo 13 dieną buvo atšaukti suplanuoti projekto renginiai. Tačiau, sušvelnėjus karantino sąlygoms, nuo gegužės mėnesio vidurio atgijo ir sportinis gyvenimas. Džiugu, kad prie gimnazijos teritorijoje esančių treniruoklių jau galima sutikti pasimankštinti su tėveliais atėjusius mokinius, Veliuonos gyventojus. Laikydamiesi rekomendacijų veliuoniečiai mielai naudojasi naujais sportiniais įrenginiais.

Informacija Sporto projekto ,, Sporto įrenginių atnaujinimas ir pritaikymas Veliuonos krašto bendruomenei“ dalyviams

Informuojame, kad veiklos kurios buvo numatytos vykdant projektą kovo 13  - kovo 31 dienomis yra atšaukiamos dėl koronaviruso (COVID-19) pandemijos. Informaciją atnaujinsime.

Projekto administratorius

2019 m. kovo mėnesį gimnazija pateikė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai paraišką 2019 metų sporto rėmimo fondo projektų atrankos konkursui. Džiaugiamės, kad atlikus paraiškų pagal nustatytus kriterijus vertinimą, mūsų gimnazijai vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. V-902 ,,Dėl finansavimo skyrimo sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ skirtas finansavimas.

2019 m. spalio mėnesį gimnazijos direktoriui pasirašius sutartį, pradėtas projekto ,,Sporto įrenginių atnaujinimas ir pritaikymas Veliuonos krašto bendruomenei“ įgyvendinimas.

Pagrindinis projekto tikslas - gimnazijos sportinės bazės, įsigyjant sporto inventoriaus ir įrangos, atnaujinimas. Skatinsime vaikus, jaunimą, vyresnio amžiaus žmones ir neįgaliuosius užsiimti kiekvienam priimtina sportine veikla, sveikai ir turiningai praleisti laisvalaikį. Bus skatinamas ne tik fizinis aktyvumas, bet ir stiprinamas bendruomeniškumas, mažinama socialinė atskirtis.

Projekto metu planuojame įsigyti lauko treniruoklių, gimnastikos kompleksų, tinklą paplūdimio tinkliniui žaisti, kamuolių. Sporto aikštyne numatėme sumontuoti suolelius, įrengti stovą dviračiams.  Atsižvelgiant į tai, kad gimnazijos sporto salėje vyksta daug įvairių sporto šakų varžybų, nupirksime švieslentę.

Sporto inventoriui ir įrangai įsigyti skirta 7 712 Eur sporto rėmimo fondo lėšų. Prie projekto veiklų įgyvendinimo prisidės ir Jurbarko rajono savivaldybės administracija, skirdama papildomų lėšų, t. y., 581 Eur.

Tikimės, kad Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija taps atviru traukos centru visiems, norintiems sportuoti, sveikai gyventi ir fiziškai tobulėti.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55