Kokybės krepšelis

Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybės krepšelis“.

Projekto tikslas - pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Vykdant projekto „Kokybės krepšelis“ veiklas bei įgyvendinant gimnazijos veiklos tobulinimo planą nuo 2020 m. gruodžio mėn. 5-8 klasių mokiniams yra skiriamos konsultacijos, kurių tikslas: sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos, teikiant pagalbą. Pagalba bus teikiama mišriu (kai dirbama kasdieniu būdu ir pagalba teikiama kasdieniu būdu, o kai nuotoliniu ir pagalba - nuotoliniu) arba tik nuotoliniu būdu. Tai puiki galimybė konsultuotis su mokytojais namų darbų atlikimo bei pateiktų klasėje užduočių sprendimo, pasiruošimo kontroliniams darbams ar jų analizės klausimais. Per savaitę yra skiriamos dvi tokios konsultacijos. Nuo 2021 m. vasario mėn. konsultacijų skaičius turėtų keistis.

Projekto veiklos

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55