Etnokultūra

ETNOKULTŪRA

Lietuvių etninėje kultūroje sukaupta tautos patirtis. Šiandien etninė kultūra reiškia asmens įsipareigojimą lietuvių tautai ir valstybei, reprezentuoja savo visuomenės narių pilietinį brandumą, nuostatas ir gebėjimą išlaikyti bei kurti lietuvišką kultūrinę tapatybę dalyvaujant pasaulio procesuose.

 Etninė kultūra yra tai, kas suteikia galimybę vienoms tautoms išsiskirti iš kitų.

Naudingos nuorodos:

Etninė kultūra (emokykla.lt)

Biblioteka | LEKUS (animaciniai filmai)

Ugdytojams | LEKUS

TautosakosVartai.lt

Kalendorinės lietuvių šventės:

 • Vasario 2 d. Perkūno diena;
 • Vasario 3 d. Linų diena;
 • Vasario 5 d. – Gabijos/ Šv. Agotos diena;
 • Vasario 24 d. – Vieversio diena;
 • Po Užgavėnių – Pelenija;
 • Kovo 4 d. – Kovarnių diena/Šv. Kazimieras;
 • Kovo 19 d. – Pempės šventė;
 • Kovo 20-21 d. – Pavasario lygiadienis;
 • Kovo 25 d. – Gandrinės;
 • Balandžio 23 d. – Jorė atrakina žemę/Šv. Jurgis;
 • Rugsėjo 21-22 d.– Rudens lygiadienis;
 • Lapkričio 2 d.– Ilgės/Vėlinės;
 • Lapkričio 5 d. Vaižgantas, Ožio diena;
 • Gruodžio 21 d. – Elnio devyniaragio šventė;

Gruodžio 26-30 d. – Blukvilkis;
Apie kalendorines metų šventes skaitykite čia;

 1. TRADICIJOS

 

,,Veliuoniečių lietuvių veselija‘‘ pagal Antano ir Jono Juškų ,,Svotbinę rėdą‘‘ mūsų gimnazijoje rengiama nuo 2002 metų.

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija „Veliuoniečių lietuvių veselija" - YouTube

https://youtu.be/ZUFgd4F_z8U

 1. KRAŠTOTYRA

 

Metodinės priemonės

EDUKACINĖS PATIRTIES/METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

Dalykas, sritis

Lietuvių kalba ir literatūra

Tema

Tarmės

Anotacija (iki 300 ženklų)

Pokalbis apie Veliuonos tarmes. Dalyvauja: Eugenijus Bunka - visuomenininkas, žurnalistas, rašytojas, kraštotyrininkas, Balticum TV kraštotyros laidų „Žemaitijos labirintais“ vienas autorių

Algimantas Armonas - Kelmės mažojo teatro įkūrėjas ir vadovas, teatro režisierius, kultūros veikėjas

Violeta Šoblinskaitė - poetė, prozininkė, žurnalistė, vertėja

Gediminas Klangauskas -  istorikas, kraštotyrininkas

 

Žanras

Video siužetas

Autorius

Jolanta Lukenskaitė, Veliuonos kultūros centras

Pareigos

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Išsilavinimas

Universitetinis

Kvalifikacinė kategorija

Mokytoja

Miestas

Veliuona

Institucija

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Telefonas

8 655 17338

Elektroninis paštas

jolanta.masiotiene@gmail.com

Parengimo data

20221 m.

Darbas saugomas

(2) Facebook

EDUKACINĖS PATIRTIES/METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

Dalykas, sritis

Lietuvių kalba ir literatūra

Tema

Rezistencija

Anotacija (iki 300 ženklų)

Antroji „Bohemiška svetainė pas Panelę mokytoją“ tinklalaidė.

Laida skirta paminėti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną ir pagerbti Juozą Lukšą-Daumantą, kurio atminimui LR Seimas paskyrė 2021 metus.

Šioje tinklalaidėje organizuojame „slaptą susitikimą“ su filmo  „Vienui vieni“ (režisierius Jonas Vaitkus) aktoriais, jurbarkiškiais, filme vaidinusiais greta žymių aktorių: Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro režisiere Danute Budryte-Samiene, Arūnu Samiu ir Stasiu Kliuku. Turėdami filmo kūrėjų sutikimą, savo laidoje naudojame filmo ištraukas, kuriose vaidina šie aktoriai, o taip pat ir tas, kurios atspindi pokalbių temas.

 

Žanras

Video siužetas

Autorius

Jolanta Lukenskaitė, Veliuonos kultūros centras

Pareigos

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Išsilavinimas

Universitetinis

Kvalifikacinė kategorija

Mokytoja

Miestas

Veliuona

Institucija

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Telefonas

8 655 17338

Elektroninis paštas

jolanta.masiotiene@gmail.com

Parengimo data

20221 m.

Darbas saugomas

(2) Facebook

EDUKACINĖS PATIRTIES/METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

Dalykas, sritis

Lietuvių kalba ir literatūra, dailė

Tema

 Veliuonos menininkas Šarūnas Šimulynas

Anotacija (iki 300 ženklų)

Svetainėje pristatome Šarūno Šimulyno kūrybą. Veliuoniškis menininkas - unikali asmenybė Lietuvos kultūros istorijoje. Jo universalumas: grafika, tapyba, poezija, freska, mozaika, apsakymai ir, žinoma, skulptūra - žavi ir stebina. Didžiuojamės, kad Veliuona išaugino kūrėją, kad galime truputį jį savintis... Dėkojame Reginai Violetai Šimulynienei atvėrusiai mums namų duris už nuoširdžius pasakojimus apie savo vyrą, Šarūną Šimulyną ir jo kūrybą.

Žanras

Video siužetas

Autorius

Jolanta Lukenskaitė, Veliuonos kultūros centras

Pareigos

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Išsilavinimas

Universitetinis

Kvalifikacinė kategorija

Mokytoja

Miestas

Veliuona

Institucija

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Telefonas

8 655 17338

Elektroninis paštas

jolanta.masiotiene@gmail.com

Parengimo data

20221 m.

Darbas saugomas

(2) Facebook

EDUKACINĖS PATIRTIES/METODINĖS PRIEMONĖS KORTELĖ

Dalykas, sritis

Lietuvių kalba ir literatūra, etnokultūra

Tema

Kūčių papročiai ir tradicijos, kūčiukų gamyba

Anotacija (iki 300 ženklų)

Penktos klasės mergaitės svečiuojasi pas veliuoniškę moterį ir mokosi kepti kūčiukus. Iškepusios dengia Kūčių stalą, ragauja tradicinių patiekalų ir susipažįsta su papročiais, tradicijomis, būrimais.

Žanras

Video siužetas

Autorius

Jolanta Lukenskaitė

Pareigos

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja

Išsilavinimas

Universitetinis

Kvalifikacinė kategorija

Mokytoja

Miestas

Veliuona

Institucija

Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Telefonas

8 655 17338

Elektroninis paštas

jolanta.masiotiene@gmail.com

Parengimo data

2022 m.

Darbas saugomas

https://youtu.be/UATK1UOBBPY

 1. MUZIEJUS

Gimnazijos literatūros muziejus įkurtas 1978 m.ilgamečio Veliuonos Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytojo eksperto, kraštotyrininko Stasio Liutvinavičiaus dėka.Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos bendruomenė puoselėja Veliuonos krašto tradicijas ir didžiuojasi iškiliomis asmenybėmis, gyvenusiomis ir kūrusiomis Veliuonoje, bei yra neabejinga literatūros ištakoms. 2007 metais mokinių parlamento iniciatyva suorganizuota labdaros popietė-koncertas „Žvilgsnis į praeitį“, kurio metu surinktos lėšos buvo skirtos muziejaus atnaujinimui. Taigi muziejus pačių mokinių dėka tapo šviesesnis, jaukesnis, laukiantis kiekvieno, užsukusio į nuostabų Lietuvos kampelį – Veliuoną.

Muziejaus tikslas – nebūti vien tik knygų „saugykla“, bet ir vykdyti edukacinę bei pažintinę veiklą. Čia galima susipažinti su įvairiais pirmųjų klasikų (Žemaitės, Vaižganto, Jono Biliūno, Šatrijos Raganos) kūriniais, Antano ir Jono Juškų, Petro Cvirkos, Jono Mačiulio kūryba bei šių dienų Veliuonos krašto kūrėjais. Muziejuje vyksta lietuvių kalbos, istorijos pamokos, klasių renginiai. Literatūros muziejuje organizuojami meninio skaitymo konkursai, renginiai, skirti Knygnešio dienai, mokinių kūrybos pristatymai, susitikimai.

2008 m. literatūros muziejuje pradėtos vykdyti edukacinės programos. Istorijos ir lietuvių kalbos mokytojai veda edukacinius užsiėmimus šiomis temomis: „Nemuno šalies pasakos atgyja“, „Antano ir Jono Juškų kraštotyrinė veikla ir jos tradicijų tąsa šiandien“, „Knygnešių veikla ir jų tradicijų tąsa šiandien“, „Antano ir Jono Juškų veikla spaudos draudimo metais Veliuonoje“.

Literatūros muziejus skatina domėtis literatūros ištakomis, tradicijų tęstinumu, padeda suvokti literatūros ir kultūros kaitą, ugdo meilę, pagarbą, savo krašto kūrėjams ir pirmiesiems lietuviško žodžio skleidėjams, plėtoja socialinę ir kultūrinę patirtį, padeda geriau pažinti Veliuonos kraštą, puoselėti tradicijas bei suvokti jų tęstinumą. Literatūros muziejaus veikla leidžia gimnazijai tapti visuomenei atviru regiono kultūros židiniu.

 

Muziejaus pelės, iš prigimties būdamos labai smalsios, susidomi savo krašto istorija ir pasičiupusios geldą nuskuba paklausti muziejininko-edukatoriaus Gedimino Klangausko, kas tai per daiktas (mat, užuodė lyg tai miltų kvapą)...

https://youtu.be/v1T2MsMFyOs

Muziejaus pelytė susapnuoja, kad gimnazijoje vaikšto patys Antanas su Jonu Juškos...

https://youtu.be/dlC4VgC_ckM

4. PASIEKIMAI

5. MOKINIŲ KŪRYBA

 Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija organizavo XIV respublikinio jaunųjų dramaturgų konkursą, skirto Juozo Miltinio 115–osioms gimimo metinėms. Svarbiausias konkurso tikslas – pastebėti kiekvieną kuriantį vaiką, kiekvieną mokytoją, padėjusį įgyvendinti kūrybines užmačias.

Jaunieji šalies dramaturgai į mokykloje organizuojamus konkursus kviečiami nuo pat 1996 m.

Pjeses vertino Klaipėdos universiteto docentė, teatrologė, humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Grigaitienė, teatro  ,,Menas“ vadovas Anupras Jucius, Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Ligita Kondrotaitė, ir Juozo Miltinio gimnazijos teatro mokytojas ekspertas Algis Želvys.

Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Giedrė Valaitienė ir lietuvių kalbos bei literatūros<

Atnaujinta: 2023-11-27
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 8.30 – 9.15
 • 2. 9.25 – 10.10
 • 3. 10.20 – 11.05
 • 4. 11.15 – 12.00
 • 5. 12.30 – 13.15
 • 6. 13.25 – 14.10
 • 7. 14.20 – 15.05
 • 8. 15.10 – 15.55