zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Tėvų komitetas

 JURBARKO RAJONO VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOS TĖVŲ KOMITETO NUOSTATAI

Gimnazijos Tėvų komitetas 2022 metais

Pirmininkas – Tadas Marcinkus

Pirmininko pavaduotojas – Lena Preimonienė

Sekretorė – Jolanta Lukenksaitė

Nariai:

Deimantė Andrijonienė

Rasa Girdžijauskienė

Rasa Remeikienė

Jurgita Avižonytė

Renata Džiaugytė

Živilė Valavičienė

Laimutė Steponavičienė

Ingrida Kordušienė

Zita Jurgaitienė

Rasa Eimutienė

Jurgita Brazaitienė

Erika Kačinskienė

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA

TĖVŲ KOMITETO (TK) VEIKLOS PLANAS 2022 METAIS

TIKSLAS

Telkti ugdytinių/mokinių tėvus gimnazijos veiklos efektyvinimui, gerinant šeimos ir gimnazijos tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą su mokomųjų dalykų mokytojais, grupių/klasių auklėtojais ir švietimo pagalbos specialistais.

UŽDAVINIAI

  1. Siekti ugdymo kokybės.
  2. Skatinti ugdytinių/mokinių tėvus aktyviai dalyvauti visuotiniuose bei grupės/klasės tėvų susirinkimuose, konsultuotis su mokomųjų dalykų mokytojais, grupės/klasės auklėtojais dėl individualios vaiko pažangos.
  3. Bendradarbiauti  organizuojant  renginius, kuriuose sutelkiami gimnazijos bendruomenės nariai.
  4. Skatinti tėvus bendradarbiauti su gimnazija siekiant tėvų švietimo.Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite