zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

Saugi mokykla

saugi1  sm2  sm3 
sm4  sm6 
sm7

Birželio 1-ąją, Tarptautinę vaikų gynimo dieną, Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijoje vyko nuotaikingas renginys 1–4 klasių mokiniams „Saugi vaikystė“.  Jau  trečią kartą gimnazijos prevencinės programos „Saugi mokykla“ ABC taryba organizuoja renginį, skirtą atkreipti dėmesį į vaikų gynimo aktualijas.

             Renginį vedė socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė, o jai talkino  vyresnių klasių mokinės Miglė Mačytė, Skaistė Šmatauskaitė, Aistė Tamulytė, Gabija Vičiūnaitė.   Be rimtų užduočių apie vaiko teises ir pareigas, pradinukams buvo parengtos nuotaikingos užduotėlės ir netikėti, kūrybiniai  bei įdomūs žaidimai.  Mokinukai išbandė  naujus, dar nežaistus žaidimus, kurie kėlė juoką ir džiaugsmą.   Renginio pabaigoje   klasių kolektyvams ir jų mokytojos buvo įteiktos padėkos ir saldžios dovanėlės.

s1 

 

s2   s3

 

“Mes visi panašūs, bet skirtingi“

Šiandien antrokai  dalyvavo patyčių prevencijos valandėlėje “Mes visi panašūs, bet skirtingi“. Užsiėmimo metu buvo ugdoma tolerancijos vertybė. Vaikai atliko įvairias užduotis:  stebėjo savo veido požymius veidrodyje,  nustatė klasės aukščiausią ir žemiausią mokinį, sudarė piešinių  diagramą pagal mokinių išorinius požymius,  žaidė žaidimus „Pasikeisk vietomis su...“  ir  „Ryšių tinklas“.  Mokiniai suprato, kad nepaisant išvaizdos, pomėgių ir charakterio skirtumų su visais reikia elgtis tolerantiškais. Užsiėmimą vedė socialinė pedagogė Svietlana Mickuvienė.

SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS VYKDYMO JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJOJE TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ SMURTO IR PATYČIŲ ATVEJŲ REGISTRAVIMĄ GIMNAZIJOJE PASKYRIMO

22 

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos direktoriaus 2021 m. spalio 1 d. Nr. VK-296 ,,Dėl prevencinės programos ,,Saugi mokykla“ ABC tarybos sudėties patvirtinimo“ patvirtinta prevencinės programos „Saugi mokykla“ gimnazijos ABC tarybos sudėtis:

Koordinatorė – Ugnė Beinarytė, gimnazijos direktorė.

Vadovė – Svietlana Mickuvienė, gimnazijos socialinė pedagogė, pagalbos mokiniui specialistų, mokytojo padėjėjų ir bibliotekininko metodinės grupės pirmininkė,

gimnazijos Vaiko gerovės komisijos pirmininkė.

Nariai:

Rasa Birmanaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, muzikos mokytoja;

Genovaitė Jokubauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;

Rasa Klasauskaitė, dorinio ugdymo (etikos) ir pilietiškumo pagrindų mokytoja;

Egidijus Mikšta, Veliuonos seniūnijos seniūnas;

Inga Molevaitė, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narė, Socialinių klausimų komiteto narė;

Lena Preimonienė, tėvų atstovė, gimnazijos Tėvų komiteto narė, Gimnazijos tarybos narė;

Rita Ramonaitė, gimnazijos bibliotekininkė, laborantė, fizikos mokytoja;

Simona Eimutytė, IVG klasės mokinė;

Jūratė Šafikovienė, gimnazijos darbuotojų atstovė.

 PREVENCINĖS PROGRAMOS ,,SAUGI MOKYKLA“ VEIKLOS PLANAS 2021–2022 M. M. 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl
58kl 912kl

 

Susisiekite