zenklas 2015 04 13 SRF logo RGB pagrindinis 01 261x195 kkz mainuz PD Tamo1 Darzelisa Juodaičių

GEROSIOS SAVIJAUTOS PROGRAMA

GIMNAZIJOJE STARTAVO GEROSIOS SAVIJAUTOS PROGRAMA

gsp

2021 m. spalio – gruodžio mėnesiais gimnazijoje  ir Juodaičių skyriuje bus įgyvendinamos Geros savijautos programos edukaciniai užsiėmimai 1-8, I–IVG klasių mokiniams.

Geros savijautos programos paskirtis – užtikrinti mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, emocinės savijautos bei psichikos sveikatos gerinimą, sudarant galimybę visiems mokiniams dalyvauti tikslinėse įvairaus pobūdžio Savijautos programose. Ši programa yra viena iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengto pagalbos plano, skirto kompensuoti per pandemiją patirtus mokymosi praradimus, priemonių.

Geros savijautos programos skelbiamos www.gerasavijauta.smm.lt

Gimnazijoje šios programos įgyvendinimo koordinatoriumi paskirta socialinė pedagogė  Svietlana Mickuvienė

 

Partneriai

Kontaktai

Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija

Adresas:
Dariaus ir Girėno g. 22, Veliuona, Jurbarko r.
Įstaigos kodas 190919036

Telefonas:
mokykla (8~447) 42782,
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės (8~447) 42788

Pamokų laikas

1kl 24kl pamoku laikas 

 

Susisiekite